สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.202
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เสนา อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 20/06/2546
วันที่เริ่มใช้ 23/02/2562
วันที่หมดอายุ 22/02/2563
ที่อยู่ 1 ซ.2 ถ.เทศบาลรังสฤษฏ์ใต้
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 02-115-6785
โทรสาร 02-115-6786
E-Mail contact@senainter.com
Website www.senainter.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 10/01/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร