สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.202
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เสนา อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :20/06/2546
วันที่เริ่มใช้ :23/02/2561
วันที่หมดอายุ :22/02/2562
ที่อยู่ :1 ซ.2 ถ.เทศบาลรังสฤษฏ์ใต้
:แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :02-115-6785
โทรสาร :02-115-6786
E-Mail :contact@senainter.com
Website : www.senainter.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร