สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.201
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา พี.เอช. 2000 จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :20/06/2546
วันที่เริ่มใช้ :11/08/2561
วันที่หมดอายุ :10/08/2562
ที่อยู่ :50/1199 หมู่ที่ 9
:ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11120
โทรศัพท์ :0-2960-0251-4
โทรสาร :0-2960-0255
E-Mail :ph2000@ph2000.co.th
Website : www.ph2000.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :26
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 10/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร