สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.200
ชื่อนิติบุคคล บริษัท พี ที อี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/06/2546
วันที่เริ่มใช้ 09/06/2562
วันที่หมดอายุ 08/06/2563
ที่อยู่ 125, 127 ซ.รามคำแหง 12 ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240
โทรศัพท์ 0-2369-2800-3
โทรสาร 0-2369-2925
E-Mail info@pte.co.th
Website www.pte.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 10
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 13/05/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร