สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.200
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พี ที อี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/06/2546
วันที่เริ่มใช้ :09/06/2561
วันที่หมดอายุ :08/06/2562
ที่อยู่ :125, 127 ซ.รามคำแหง 12 ถ.รามคำแหง
:แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2369-2800-3
โทรสาร :0-2369-2925
E-Mail :info@pte.co.th
Website : www.pte.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :10
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 16/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร