สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.20
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พาส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :3/564-567 โครงการบ้านประชานิเวศน์ 1
:ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2580-0673-6
โทรสาร :0-2580-0677
E-Mail :pass@pass.co.th
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :14
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/10/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร