สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.2
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไทย เอ็มเอ็ม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :65/159, 65/162 ถนนพระราม 9
:แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2643-1811
โทรสาร :0-2643-8638-9
E-Mail :thaimm@thaimottmac.com
Website : www.mottmac.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :22
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 17/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร