สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.2
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ไทย เอ็มเอ็ม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 01/12/2561
วันที่หมดอายุ 30/11/2562
ที่อยู่ 65/159, 65/162 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ 0-2643-1811
โทรสาร 0-2643-8638-9
E-Mail thaimm@thaimottmac.com
Website www.mottmac.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 22
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 17/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร