สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.199
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/06/2546
วันที่เริ่มใช้ :09/06/2561
วันที่หมดอายุ :08/06/2562
ที่อยู่ :163 ซ.โชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถ.รัชดาภิเษก
:แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2690-7460
โทรสาร :0-2690-7459
E-Mail :Kawalee.i@stonehenge.co.th
Website : www.stonehenge.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :56
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 28/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร