สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.198
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เพอรี่ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/06/2546
วันที่เริ่มใช้ :10/07/2561
วันที่หมดอายุ :09/07/2562
ที่อยู่ :1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 22 ห้อง 2202-2204
:ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :02-108-1000
โทรสาร :02-108-4005-6
E-Mail :chotiga.l@poyry.com
Website : www.poyry.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :48
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 08/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร