สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.197
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซันยู คอนซัลแตนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/06/2546
วันที่เริ่มใช้ :09/06/2559
วันที่หมดอายุ :08/06/2560
ที่อยู่ :1 อาคารภูมเดชา ชั้น 3 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์
:แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2270-1112-15
โทรสาร :0-2270-1109
E-Mail :sanyuthai@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :9
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 01/08/2559
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร