สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.196
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 19/05/2546
วันที่เริ่มใช้ 19/05/2561
วันที่หมดอายุ 18/05/2562
ที่อยู่ 68/95-96 หมู่ 5 ถนนพระรามที่ 2
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10150
โทรศัพท์ 0-2877-0394-7
โทรสาร 0-2476-7079
E-Mail cmsenvi@cms.co.th
Website www.cms.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 13/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร