สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.195
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/05/2546
วันที่เริ่มใช้ :13/12/2560
วันที่หมดอายุ :12/12/2561
ที่อยู่ :191/49 ชั้น 20 อาคารซีทีไอทาวเวอร์
:ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2661-8741-5
โทรสาร :0-2661-8746
E-Mail :engineering@immsgroup.com
Website : www.immsgroup.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :10
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร