สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.194
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โปรเจคส์เอเซีย จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/05/2546
วันที่เริ่มใช้ :06/01/2561
วันที่หมดอายุ :05/01/2562
ที่อยู่ :52/33 ซ.นานาเหนือ ถ.สุขุมวิท 3
:แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2254-6819
โทรสาร :026555210
E-Mail :enquiry@projectsasia.co.th
Website : www.projectsasia.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :65
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร