สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.192
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อินฟราเนท จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/05/2546
วันที่เริ่มใช้ :04/08/2554
วันที่หมดอายุ :03/08/2555
ที่อยู่ :195/48 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย หมู่ 3
:ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11110
โทรศัพท์ :0-2920-9930
โทรสาร :0-2571-2776
E-Mail :infranet@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/07/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร