สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.191
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซี โอ ยู จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/05/2546
วันที่เริ่มใช้ :19/05/2560
วันที่หมดอายุ :18/05/2561
ที่อยู่ :38-40 ซ.ลาดพร้าว 130 ถ.ลาดพร้าว
:แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2731-0553-7
โทรสาร :0-2375-1132 , 0-2377-0879
E-Mail :mee.cot@gmail.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :17
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 04/05/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร