สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.190
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/05/2546
วันที่เริ่มใช้ :19/05/2561
วันที่หมดอายุ :18/05/2562
ที่อยู่ :64-68 ซ.บรมราชชนนี 72 ถ.บรมราชชนนี
:แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10170
โทรศัพท์ :0-2889-6320-21
โทรสาร :0-2889-6322
E-Mail :cosmoctc@gmail.com
Website : www.cosmoetc.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 28/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร