สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.19
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/01/2561
ที่อยู่ :90/18-20/20 อาคารสาทรธานี ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ
:แขวงสีลม เขตบางรัก
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10500
โทรศัพท์ :0-2636-7510 (29 สาย)
โทรสาร :0-2236-6086
E-Mail :aec@aec-th.com
Website : www.aec-th.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :188
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร