สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.189
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/04/2546
วันที่เริ่มใช้ 23/05/2562
วันที่หมดอายุ 22/05/2563
ที่อยู่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางแค เขตบางแค
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10160
โทรศัพท์ 024552888
โทรสาร 024552763
E-Mail re@recndt.com
Website www.rajchapleuk.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 9
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 29/03/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร