สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.189
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/04/2546
วันที่เริ่มใช้ :12/04/2560
วันที่หมดอายุ :11/04/2561
ที่อยู่ :140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก
:แขวงบางแค เขตบางแค
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10160
โทรศัพท์ :0-2455-2888 # 232
โทรสาร :0-2455-2763
E-Mail :Rajchapleuk@yahoo.com
Website : www.rajchapleuk.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 07/03/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร