สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.188
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/04/2546
วันที่เริ่มใช้ :10/04/2550
วันที่หมดอายุ :09/04/2551
ที่อยู่ :93/19 ซ.รัตนาธิเบศร์ 17 ถ.รัตนาธิเบศร์
:หมู่ 8 ต.บางกระสอ อ.เมือง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2965-6310-8
โทรสาร :0-2965-6319
E-Mail :vintagethailand@hotmail.com
Website : www.vintagthailand.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :15
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 23/05/2550
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร