สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.187
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แอล จี เอช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/04/2546
วันที่เริ่มใช้ :10/04/2546
วันที่หมดอายุ :09/04/2547
ที่อยู่ :88 ถ.กรุงเทพกรีฑา
:แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2710-3000 ต่อ 3136
โทรสาร :0-2379-4383-4
E-Mail :scchoop@lgheng.co.th
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :12
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร