สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.186
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/03/2546
วันที่เริ่มใช้ :10/03/2561
วันที่หมดอายุ :09/03/2562
ที่อยู่ :16, 18 ซ.นวมินทร์ 98
:แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2519-3484, 0-2519-4708
โทรสาร :0-2948-6013
E-Mail :pdc_con@yahoo.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 24/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร