สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.185
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซัน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/03/2546
วันที่เริ่มใช้ :16/05/2560
วันที่หมดอายุ :15/05/2561
ที่อยู่ :111/83 ถนนนครสวรรค์
:แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10100
โทรศัพท์ :0-2281-1981
โทรสาร :0-2629-8936
E-Mail :mvs_consultants@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 02/05/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร