สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.184
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/03/2546
วันที่เริ่มใช้ 10/03/2562
วันที่หมดอายุ 09/03/2563
ที่อยู่ 123/726 ซ.กีรทรัพย์ ถ.นวมินทร์ หมู่ 10
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 0-2510-8278, 0-2948-5653
โทรสาร 0-2948-5654
E-Mail encad2539@gmail.com
Website encad-consultant.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 16/01/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร