สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.184
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/03/2546
วันที่เริ่มใช้ :10/03/2561
วันที่หมดอายุ :09/03/2562
ที่อยู่ :123/726 ซ.กีรทรัพย์ ถ.นวมินทร์ หมู่ 10
:แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2510-8278, 0-2948-5653
โทรสาร :0-2948-5654
E-Mail :encad2539@gmail.com
Website : encad-consultant.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 24/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร