สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.183
ชื่อนิติบุคคล :ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซีเอส คอนซัลแตนทส์
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/03/2546
วันที่เริ่มใช้ :10/03/2546
วันที่หมดอายุ :09/03/2547
ที่อยู่ :33 ถ.หงษ์หยกอุทิศ
:ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จังหวัด :ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ :83000
โทรศัพท์ :076-254-600
โทรสาร :076-254-970
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร