สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.182
ชื่อนิติบุคคล บริษัท สหพรพรหม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/03/2546
วันที่เริ่มใช้ 10/03/2562
วันที่หมดอายุ 09/03/2563
ที่อยู่ 122/39 ซอยลาดพร้าว 37 ถนนลาดพร้าว
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0-2938-1707-9
โทรสาร 0-2513-3933
E-Mail sahco@sahco.co.th
Website www.sahco.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 29/04/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร