สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.182
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท สหพรพรหม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/03/2546
วันที่เริ่มใช้ :10/03/2561
วันที่หมดอายุ :09/03/2562
ที่อยู่ :122/39 ซอยลาดพร้าว 37 ถนนลาดพร้าว
:แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2938-1707-9
โทรสาร :0-2513-3933
E-Mail :sahco@sahco.co.th , sahapornprom@yahoo.com
Website : www.sahco.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร