สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.181
ชื่อนิติบุคคล บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/03/2546
วันที่เริ่มใช้ 10/03/2562
วันที่หมดอายุ 09/03/2563
ที่อยู่ 211/42 หมู่ 2
ต.แม่เหียะ อ.เมือง
จังหวัด เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50100
โทรศัพท์ 0-5333-5666-7
โทรสาร 0-5333-5668
E-Mail admin-cm@ppsn.co.th
Website www.ppsncm.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 28
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 26/12/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร