สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.181
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/03/2546
วันที่เริ่มใช้ :10/03/2561
วันที่หมดอายุ :09/03/2562
ที่อยู่ :211/42 หมู่ 2
:ต.แม่เหียะ อ.เมือง
จังหวัด :เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :50100
โทรศัพท์ :0-5333-5666-7
โทรสาร :0-5333-5668
E-Mail :admin-cm@ppsn.co.th
Website : www.ppsncm.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :33
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 11/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร