สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.180
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท สก็อต วิลสัน เคอร์แพตทริก (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/03/2546
วันที่เริ่มใช้ :08/08/2552
วันที่หมดอายุ :07/08/2553
ที่อยู่ :140 อาคารแปซิฟิคเพลส ชั้น 16 ถ.สุขุมวิท
:แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2254-4202
โทรสาร :0-2254-4205
E-Mail :swt@scottwilson.co.th
Website : www.scottwilson.com , www.scottwilsonsea.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :22
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 15/07/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร