สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.18
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอสอีเอ็ม ซีเอ็ม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2544
วันที่หมดอายุ :30/11/2545
ที่อยู่ :8/16-17 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
:แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10320
โทรศัพท์ :02-319-3578-9
โทรสาร :02-319-3580
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 15/08/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร