สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.179
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เคเคที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/03/2546
วันที่เริ่มใช้ 10/03/2562
วันที่หมดอายุ 09/03/2563
ที่อยู่ 42 ชั้น 6 ห้อง 6 บี ซอยนราธิวาสราชนครินทร์10 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10120
โทรศัพท์ 0-2676-3814-5
โทรสาร 0-2676-3816
E-Mail kktengineering@yahoo.com
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 09/01/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร