สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.179
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เคเคที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/03/2546
วันที่เริ่มใช้ :10/03/2561
วันที่หมดอายุ :09/03/2562
ที่อยู่ :4 ชั้น 2 ซอยมหธราดล ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
:แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10120
โทรศัพท์ :0-2676-3814-5
โทรสาร :0-2676-3816
E-Mail :kktengineering@yahoo.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 25/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร