สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.178
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ว๊อต จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/03/2546
วันที่เริ่มใช้ :10/03/2550
วันที่หมดอายุ :09/03/2551
ที่อยู่ :21 ซ.เรือนทอง ถ.ประชาชื่น
:แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10800
โทรศัพท์ :0-2585-7435, 089-010-2986
โทรสาร :0-2587-0265
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 22/03/2550
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร