สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.177
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/03/2546
วันที่เริ่มใช้ :10/03/2561
วันที่หมดอายุ :09/03/2562
ที่อยู่ :26 หมู่บ้าน ณ สยามพาร์ค ซอยกรุงเทพนนท์ 6
:ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2965-1201-3
โทรสาร :0-2965-1204
E-Mail :ypconst@yahoo.co.th
Website : www.yp.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร