สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.177
ชื่อนิติบุคคล บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/03/2546
วันที่เริ่มใช้ 10/03/2562
วันที่หมดอายุ 09/03/2563
ที่อยู่ 26 หมู่บ้าน ณ สยามพาร์ค ซอยกรุงเทพนนท์ 6
ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ 0-2965-1201-3
โทรสาร 0-2965-1204
E-Mail ypconst@yahoo.co.th
Website www.yp.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 10/01/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร