สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.176
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/03/2546
วันที่เริ่มใช้ :10/03/2561
วันที่หมดอายุ :09/03/2562
ที่อยู่ :25/12-13 ม.2 ซ.งามวงศ์วาน 19
:ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2953-5061-4
โทรสาร :0-2953-5065
E-Mail :asiaconsult.55@gmail.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 13/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร