สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.175
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ฟีเนสส์ ซอยล์ เทสติ้ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/03/2546
วันที่เริ่มใช้ :10/03/2561
วันที่หมดอายุ :09/03/2562
ที่อยู่ :23/246 ซ.ประชาอุทิศ 76 แยก 4/2
:แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10140
โทรศัพท์ :0-2873-9305-6
โทรสาร :0-2873-8325
E-Mail :finessesoil@gmail.com
Website : www.finessesoil.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 05/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร