สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.174
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วอร์นส์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด (เลิกกิจการ)
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/01/2546
วันที่เริ่มใช้ :13/01/2558
วันที่หมดอายุ :12/01/2559
ที่อยู่ :153/3 ซ.มหาดเล็กหลวง1 ชั้น 6 ถ.ราชดำริ
:แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10330
โทรศัพท์ :0-2652-1366
โทรสาร :0-2652-1365
E-Mail :warnes@warnes.co.th
Website : www.warnes.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :34
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/01/2558
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร