สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.173
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 13/01/2546
วันที่เริ่มใช้ 13/01/2562
วันที่หมดอายุ 12/01/2563
ที่อยู่ 111/153 หมู่บ้านภัทรโมทาวน์ หมู่ที่ 9
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11120
โทรศัพท์ 0-2962-2700
โทรสาร 0-2962-2600
E-Mail raktham_s@hotmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 4
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 09/01/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร