สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.173
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/01/2546
วันที่เริ่มใช้ :13/01/2561
วันที่หมดอายุ :12/01/2562
ที่อยู่ :111/153 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ม.ภัทรโมทาวน์
:ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11120
โทรศัพท์ :0-2962-2700
โทรสาร :0-2962-2600
E-Mail :raktham_s@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 29/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร