สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.172
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง มาเนจเมนต์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/01/2546
วันที่เริ่มใช้ :13/01/2561
วันที่หมดอายุ :12/01/2562
ที่อยู่ :65/33 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9
:แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :02-643-2947 .081-6114483
โทรสาร :02-643-2947
E-Mail :itemenergy22@gmail.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 07/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร