สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.172
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง มาเนจเมนต์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 13/01/2546
วันที่เริ่มใช้ 13/01/2562
วันที่หมดอายุ 12/01/2563
ที่อยู่ 65/33 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ 02-643-2947 , 081-6114483
โทรสาร 02-643-2947
E-Mail itemenergy22@gmail.com
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 24/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร