สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.171
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/01/2546
วันที่เริ่มใช้ :13/01/2561
วันที่หมดอายุ :12/01/2562
ที่อยู่ :599/104 ถ.รัชดาภิเษก
:แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2192-1847-8
โทรสาร :0-2192-1849
E-Mail :consultant@egs.co.th
Website : www.egs.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/10/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร