สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.171
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 13/01/2546
วันที่เริ่มใช้ 13/01/2562
วันที่หมดอายุ 12/01/2563
ที่อยู่ 599/104 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0-2192-1847-8
โทรสาร 0-2192-1849
E-Mail consultant@egs.co.th
Website www.egs.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 24/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร