สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.170
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ปภพ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/01/2546
วันที่เริ่มใช้ :13/01/2551
วันที่หมดอายุ :12/01/2552
ที่อยู่ :10/35 ซ.ส่องแสงตะวัน ถ.ลาดพร้าว
:แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2938-2923-4
โทรสาร :0-2513-5814
E-Mail :papopcompany@yahoo.com
Website : www.papop.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 17/01/2551
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร