สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.17
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :39 ซอยลาดพร้าว 124 ถนนลาดพร้าว
:แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2934-3233-47
โทรสาร :0-2934-3248-49
E-Mail :cot@cot.co.th
Website : www.cot.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :23
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 24/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร