สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.169
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอเออี แอนด์ คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :16/12/2545
วันที่เริ่มใช้ :16/12/2547
วันที่หมดอายุ :15/12/2549
ที่อยู่ :444 อาคารโอลิมเปียไทย ชั้น 4 ถ.รัชดาภิเษก
:แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10320
โทรศัพท์ :0-2938-9941-3, 0-2938-9208
โทรสาร :0-2938-9209
E-Mail :aaegroup@aaecompany.co.th
Website : www.aaecompany.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :16
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร