สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.169
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอเออี แอนด์ คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 16/12/2545
วันที่เริ่มใช้ 16/12/2547
วันที่หมดอายุ 15/12/2549
ที่อยู่ 444 อาคารโอลิมเปียไทย ชั้น 4 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10320
โทรศัพท์ 0-2938-9941-3, 0-2938-9208
โทรสาร 0-2938-9209
E-Mail aaegroup@aaecompany.co.th
Website www.aaecompany.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 16
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร