สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.168
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอส พี เอ็น อิเลคทริค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :16/12/2545
วันที่เริ่มใช้ :16/12/2560
วันที่หมดอายุ :15/12/2561
ที่อยู่ :30/1 ซ.3 ถ.บ้านแพะ
:ต.ท่าศาลา อ.เมือง
จังหวัด :เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :50000
โทรศัพท์ :053-308326-8
โทรสาร :053-308-324
E-Mail :spn_electric@yahoo.com
Website : www.spnelectric.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร