สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.167
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ออเรคอน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :16/12/2545
วันที่เริ่มใช้ :16/12/2560
วันที่หมดอายุ :15/12/2561
ที่อยู่ :9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 1101 ถนนรัชดาภิเษก
:แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :02-333 3222
โทรสาร :02 333 3233
E-Mail :bangkok@aurecongroup.com
Website : www.aurecongroup.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :108
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/10/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร