สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.167
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ออเรคอน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 16/12/2545
วันที่เริ่มใช้ 16/12/2561
วันที่หมดอายุ 15/12/2562
ที่อยู่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 1101 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 02-333 3222
โทรสาร 02 333 3233
E-Mail bangkok@aurecongroup.com
Website www.aurecongroup.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 98
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 31/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร