สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.166
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ปภพ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :16/12/2545
วันที่เริ่มใช้ :16/12/2555
วันที่หมดอายุ :15/12/2556
ที่อยู่ :43 ซ.ประเสริฐมโนกิจ 5 ถ.ประเสริฐมนูกิจ
:แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2570-5580
โทรสาร :0 2570 5581
E-Mail :papop@papop.com
Website : www.papop.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :10
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 16/12/2556
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร