สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.165
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 16/12/2545
วันที่เริ่มใช้ 16/12/2561
วันที่หมดอายุ 15/12/2562
ที่อยู่ 45 ซอยประชาราษฎร์ 3
ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ 0-2968-4461-3
โทรสาร 0-2968-4464
E-Mail frontier_consult@hotmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 7
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 24/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร