สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.165
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :16/12/2545
วันที่เริ่มใช้ :16/12/2560
วันที่หมดอายุ :15/12/2561
ที่อยู่ :45 ซอยประชาราษฎร์ 3
:ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2968-4461-3
โทรสาร :0-2968-4464
E-Mail :frontier_consult@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร