สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.164
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ คอนซัลแตนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :16/12/2545
วันที่เริ่มใช้ :16/12/2560
วันที่หมดอายุ :15/12/2561
ที่อยู่ :63/1 ถ.เกาะกลาง หมู่ที่ 2
:ต.หนองหอย อ.เมือง
จังหวัด :เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :50000
โทรศัพท์ :0-5314-0274-5
โทรสาร :0-5381-7169
E-Mail :edc@loxinfo.co.th
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :22
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 08/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร