สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.164
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ คอนซัลแตนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 16/12/2545
วันที่เริ่มใช้ 16/12/2561
วันที่หมดอายุ 15/12/2562
ที่อยู่ 63/1 ถ.เกาะกลาง หมู่ที่ 2
ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50000
โทรศัพท์ 0-5314-0274-5
โทรสาร 0-5381-7169
E-Mail edc@loxinfo.co.th
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 20
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 26/11/2561
สภาวิศวกร