สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.163
ชื่อนิติบุคคล บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 16/12/2545
วันที่เริ่มใช้ 16/12/2561
วันที่หมดอายุ 15/12/2562
ที่อยู่ 47 ถ.เทศบาลรังสฤษฎ์เหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0-2591-3792 , 0-2591-3798
โทรสาร 0-2591-3733
E-Mail sigec_23@yahoo.co.th
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 6
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 18/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร