สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1407
ชื่อนิติบุคคล บริษัท พรีเมียร์ คอนซัลเเทนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 16/08/2561
วันที่เริ่มใช้ 16/08/2562
วันที่หมดอายุ 15/08/2563
ที่อยู่ 1991/196 อาคาร อารียา แมนดารีน่า ถนน สุขุมวิท 77
แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-320-4335-8
โทรสาร 02-3204339
E-Mail info@premierconsultants.co.th
Website premierconsultants.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 5
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 04/07/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร