สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.162
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท มอท แมคโดนัลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :16/12/2545
วันที่เริ่มใช้ :16/12/2553
วันที่หมดอายุ :15/12/2554
ที่อยู่ :65/32 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ถ.พระราม 9
:แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2643-8413
โทรสาร :0-2643-2514
E-Mail :pairoj.phothaporn@thaimottmac.com
Website : www.mottmac.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 15/12/2553
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร