สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1406
ชื่อนิติบุคคล บริษัท พีพีแอนด์พี ดีไซน์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 15/08/2561
วันที่เริ่มใช้ 15/08/2561
วันที่หมดอายุ 14/08/2562
ที่อยู่ 60/6 ซอยอินทามระ 40 แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 02-580-0183
โทรสาร 02-580-0184
E-Mail ppp.design8@gmail.com
Website www.pppdesign.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 8
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 05/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร