สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1406
ชื่อนิติบุคคล บริษัท พีพีแอนด์พี ดีไซน์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 15/08/2561
วันที่เริ่มใช้ 15/08/2561
วันที่หมดอายุ 14/08/2562
ที่อยู่ 8/165 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 6-11
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10210
โทรศัพท์ 02-580-0183
โทรสาร 02-580-0184
E-Mail ppp.design8@gmail.com
Website www.pppdesign.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 5
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 24/07/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร