สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1413
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อินเตอร์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลท์ส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 24/08/2561
วันที่เริ่มใช้ 24/08/2562
วันที่หมดอายุ 23/08/2563
ที่อยู่ 229/265 ห้องชุดเลขที่ 104 อาคารปันนาเรสซิเดนซ์ แอท หน้า มช.
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50200
โทรศัพท์ 053142363
โทรสาร 053142363
E-Mail i.intergroup2014@gmail.com
Website www.i-intergroup.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 11
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 07/06/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร