สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1415
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็นจ์-เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 28/08/2561
วันที่เริ่มใช้ 28/08/2562
วันที่หมดอายุ 27/08/2563
ที่อยู่ 6/1 ซอยลาดปลาเค้า 72 แยก 4 ถนนลาดปลาเค้า
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10220
โทรศัพท์ 02-971-7477
โทรสาร 02-971-7787
E-Mail achievegroup@hotmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 7
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 11/06/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร