สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1416
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 03/09/2561
วันที่เริ่มใช้ 03/09/2561
วันที่หมดอายุ 02/09/2562
ที่อยู่ 1516 ถนนประชาราษฎร์สาย 1
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10800
โทรศัพท์ 02-555-5665
โทรสาร 025555340
E-Mail nuttinet@scg.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 104
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 19/08/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร